Zorgdata veilig en ‘privacy-proof ’ delen

Wie:

TNO, in co-creatie met Zuyderland Medisch Centrum, zorgverzekeraar CZ en het Centraal Bureau voor de Statistiek binnen Techruption; het fieldlab verbonden aan de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, en de topsector HTSM.

Duur:

Research en prototype: 2017- 2020. Operationaliseren: 2020-2021. Opschalen 2021 en verder.

Budget:

€ 500.000.

Het delen van gegevens tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar maakt nuttige effectiviteitsanalyses mogelijk. Maar dat mag niet zomaar; privacy en dataveiligheid moeten gewaarborgd blijven. Daarom ontwikkelde TNO samen met partners het innovatieve platform Care for Data.

De kosten voor zorg rijzen de pan uit in Nederland. Om de stijging in te dammen, worden nieuwe toe passingen van (digitale) zorg bedacht. Zo leveren zorgprofessionals van projectpartner Zuyderland Medisch Centrum zorg op afstand via een online coaching app aan patiënten met chronische darmontsteking. Dit leidt tot flinke kostenbesparing, terwijl de gezondheid en ervaren kwaliteit van de patiënten hoger is.

“Om te meten of zo’n app daadwerkelijk effectief is, en voor welke doelgroepen, moet je de resultaten continu analyseren”, vertelt Pieter Verhagen, senior business development manager bij TNO.

Multi-Party Computation

Maar in de zorg mag je niet zomaar data delen en daarom zijn analyses lastig te maken of heel prijzig. TNO en partners bedachten daar iets op: Care for Data. “Met deze software kun je data uit diverse bronnen analyseren, zonder deze daadwerkelijk te delen of herleiden”, aldus Verhagen. Care for Data is gebaseerd op Multi-Party Computation. Hierbij zorgen cryptografische technieken ervoor dat verschillende partijen (bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorgverzekeraars) samen decentraal data kunnen analyseren en conclusies kunnen trekken, zónder dat de partijen elkaars data ooit kunnen zien.

Operationaliseren

De eerste fase, die startte in 2017, is nu succesvol afgerond. Met Care for Data hebben TNO en partners een prototype dat in staat is doorlopend inzicht te bieden in effectiviteit van zorg, zonder patiëntgegevens te delen. “We zijn inmiddels gestart met de volgende stap: het systeem verder operationaliseren. Dat betekent dat we naast technische verbeteringen ook een waterdichte juridische analyse neerleggen, voordat we échte persoonsgegevens via het systeem gaan analyseren. Als dat allemaal goed gaat, kunnen we het systeem in 2021 in de praktijk inzetten.” TNO zoekt nu naar zorgpartijen die Care for Data volgend jaar willen gebruiken.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Probleem:

Om de zorg effectiever te maken is inzicht nodig uit gecombineerde data van verschillende zorgorganisaties. Het delen van die data is echter onwenselijk vanwege privacy of bedrijfsgevoeligheid.

TO2-oplossing:

TNO ontwikkelde met partners in de zorg het Care for Data platform, gebaseerd op Secure Multi-Party Computation (MPC). Door de inzet van cryptografische technieken kunnenpartijen statistische verbanden ontdekken en monitoren alsóf ze toegang hebben tot elkaars data, zonder data daadwerkelijk te delen of herleiden - niet met elkaar, niet met TNO, niet met andere partijen.

Impact:

Het Care for Data platform maakt continue analyse van zorgdata door diverse partijen mogelijk voor het meten van effectieve zorgtoepassingen, dit alles privacy-proof.