Innovatieve impact voor overheid, bedrijfsleven en maatschappij

Welkom bij de TO2-federatie, het samenwerkingsverband van vijf Nederlandse topinstituten voor toegepast onderzoek: Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR. Samen vormen deze TO2-instituten de schakel tussen kennis en innovatieve impact, in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Zij helpen bedrijven succesvol te innoveren en dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De federatie staat onder toezicht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

thema's

Thema’s en innovaties

Bekijk hier recente innovaties uit de vier hoofdthema’s van onze laatste Impactrapportage. In ‘Algemeen’ presenteren we korte berichten uit alle hoofdthema’s en artikelen over sleuteltechnologieën.

Download onze Impactrapportage 2021