Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups werkt

In de afgelopen jaren is in Nederland de overlast door de eikenprocessierups sterk toegenomen. De rupsen veroorzaken huidirritaties en soms ernstige gezondheidsklachten bij mens en dier. WUR is betrokken bij een tweejarig onderzoek naar de maatschappelijke impact en beheersing van de rups. Door de toename van de rupsen maken mensen minder gebruik van de natuur. Daarnaast zorgt de rups voor hoge beheerkosten en staat de biodiversiteit onder druk door bestrijding met biologische middelen die ook dodelijk zijn voor rupsen van andere vlindersoorten.

In het onderzoek kijkt WUR naar de effectiviteit van de verschillende beheersmaatregelen die gemeenten toepassen. Bijvoorbeeld door het inzetten van natuurlijke vijanden, zoals het ophangen van nestkastjes voor vogels die de rupsen eten. Het duurt enige tijd tot natuurlijke vijanden zich hebben gevestigd en de effecten zijn vaak na enkele jaren zichtbaar. Echter, bij een kleinschalige pilot in Drenthe blijkt dat een gecombineerde aanpak (ander maaibeheer bermen, gericht ecologisch randenbeheer aangrenzende boerenbedrijven, plaatsen nestkastjes, plaatsen van oude eikenprocessierupsnesten besmet met natuurlijke vijanden) leiden tot  minder besmette bomen en minder nesten van de eikenprocessierups.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email