Harmonie tussen water, energie en voedsel

Wie

Deltares, TNO, WUR, Futuro Sostenible (Peru).

Looptijd

De eerste fase is afgerond in 2020, fase 2 start in 2021 en duurt een jaar.

Vervolg

De Nederlandse ambassade in Peru gaat de verworven kennis gebruiken in pilotprojecten om de leefomstandigheden van inwoners te verbeteren.

Budget

100.000 euro in fase 1.

De toenemende bevolkingsgroei en klimaatverandering leiden wereldwijd tot een groeiende vraag naar water, energie en voedsel. Lang niet altijd werken deze drie sectoren in harmonie naast elkaar, waardoor tekorten dreigen. Het Water-Energy-Food Nexus approach zoekt naar samenhang en synergie.

Het deelstroomgebied Santa Eulalia-rivier in Peru voorziet 10,5 miljoen inwoners van Lima van water. Daarnaast is het gebied belangrijk voor de energieproductie. In de rivier zijn vijf waterkrachtcentrales gebouwd, goed voor zeventig procent van het totale elektriciteitsverbruik van Lima. Ook zijn er tien boerengemeenschappen afhankelijk van de voedselvoorziening, vooral werkzaam in de landbouw en veeteelt. Door een sectorale aanpak en beperkte coördinatie is het beheer en gebruik  van water, energie en voedsel niet in balans en is er een constante vraag naar deze hulpbronnen. Het Water-Energy-Food Nexus approach wil daar verbetering in brengen. Het is een integrale aanpak om verbindingen tussen drie sectoren te zoeken om vraag en aanbod van deze hulpbronnen efficiënter te beheren en beschikbaar te maken voor de lange termijn.

Verbindingen

Deltares, TNO en WUR voerden in 2020 onderzoek uit in dit gebied. Een mooie combinatie: Deltares heeft veel kennis op het gebied van water, Wageningen University & Research weet alles over voedsel en voor energievraagstukken is dat ECN, part of TNO. ‘Lima zal de komende jaren in inwonertal nog verder groeien en heeft meer energie, water en voedsel nodig’, vertelt Reinaldo Peñailillo Burgos van de afdeling Water Resources and Delta Management van Deltares. Door gebrek aan samenwerking tussen het waterbedrijf, energiebedrijven en boerenassociaties komt er minder water beschikbaar voor de bewoners en de landbouw in de vallei. ‘De coördinatie was zwak en ze wisten niet genoeg van elkaars systemen en hoe die aan elkaar zijn verbonden. Daarnaast zijn de ecosystemen verslechterd en daardoor de waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en sediment control.’

De onderzoekers brachten in de eerste fase de belangrijkste belanghebbenden in het deelstroomgebied in kaart en verzamelden de kenmerken en problemen in het licht van bevolkingsgroei en klimaatverandering. In 2022 gaat fase 2 van start en biedt Deltares  ondersteuning voor besluitvorming over het gebied. ‘We verwerken de verzamelde informatie in tools en modellen om toekomstige scenario’s te schetsen. Je kunt bijvoorbeeld uitrekenen hoe groot het watertekort de komende jaren zal zijn en wat dat voor gevolgen heeft voor de watergebruikers en de ecosystemen.’ Op verzoek van de Nederlandse ambassade in Peru zijn mogelijke pilots geindentificeerd. ‘In het gebied zijn er boeren die veel water verbruiken. Met onze kennis kunnen ze een pilot starten, bijvoorbeeld om boeren handvatten te geven efficiënter met de hulpbronnen om te gaan.’ Andere kansen zijn technologieën die de waterbeschikbaarheid vergroten, bijvoorbeeld het hergebruik van afvalwater voor irrigatie of de hydrologische regulering met groene infrastructuur en ecosysteemherstel. Nog een kans is de optimalisatie van de reservoirs.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Probleem

Het deelstroomgebied Santa Eulalia-rivier in Peru wordt niet efficiënt gebruikt door het waterbedrijf van Lima, lokale sanitaire voorzieningen beheerders, energiebedrijven en boeren. Er ontstaat daardoor water-, energie- en voedseltekort.

TO2-oplossing

Deltares werkt samen met WUR en TNO aan een aanpak om verbindingen tussen de drie sectoren integraal te beoordelen en te identificeren, waardoor de belanghebbenden deze hulpbronnen efficiënter kunnen beheren.

Impact

Het project in Peru staat niet op zichzelf. Veel meer gebieden kunnen door deze aanpak betere levensomstandigheden creëren voor de bevolking. Dat was reden voor de Bonn 2011 Conference om het Water-Energy-Food Nexus te lanceren, waarmee bedreigde gebieden een geïntegreerde aanpak van water, energie en voedsel krijgen. De Nederlandse kennisinstituten dragen daaraan bij.