Het juiste hout op de juiste plek

Wie

TNO samen met partners (architecten, aannemers, woningbouwcorporaties en gemeenten).

Duur

Kozijn van de toekomst loopt tot 2024.

Vervolg

De vervanging van het maatwerkkozijn door het kozijn van de toekomst.

Budget

Het verschilt per project, voor het kozijn van de toekomst 600.000 - 1.200.000 euro.

Houtexpert Jan de Jong juicht het toe dat er meer aandacht is voor de bouw van houten huizen in Nederland. Samen met zijn TNO-collega’s en met bedrijven uit de bouwkolom zorgt hij dat kennis over en innovatie in houtbouw terecht komt op de plek waar het thuishoort, in de bouw.

Met de juiste kennis is het mogelijk een houten huis in vijf dagen bewoonbaar op te leveren. De Jong: “Houtbouw vereist de nodige kennis, je moet weten welk hout je op welke plek toepast. Door onze expertise in houtbouw te delen, stimuleren wij innovatie in een sector die vrijwel geheel op steen en beton is gericht. Dat doen we in nauwe samenwerking met de bouwers.”

Slimme kozijnen

Een voorbeeld van zo’n samenwerking is de ontwikkeling van het kozijn van de toekomst. Een kozijn dat gemaakt is van samengesteld hout dat duurzaam, circulair, energiezuinig en onderhoudsvrij is. Dat laatste door een slim ontwerp: aan de buitenzijde – het deel dat het meest door het weer wordt aangetast – zit minder hout dan aan de binnenzijde. Anders dan de maatwerkkozijnen die aannemers nu in de bouw gebruiken, is dit kozijn in serie goedkoper en eenvoudiger te produceren. TNO stimuleert ook de bouw van houten huizen door toepassing van Cross Laminated Timber (CLT) ofwel kruislaaghout. CLT-panelen bestaan uit drie of meer lagen kruislings verlijmd hout. In een fabriek op maat gezaagd, inclusief uitsparingen voor ramen en deuren, vormen deze houten panelen de basis voor prefab huizen die in een paar dagen gebouwd én bewoonbaar zijn.

Hergebruik

Maar de grootste troef van houtbouw is duurzaamheid. Houtbouw veroorzaakt minder CO2-uitstoot en bomen (en daarmee hout) slaan van nature CO2 op. Zolang bomen niet verbrand worden, komt die CO2 ook niet vrij. Door kap en aanplant van nieuwe naaldbossen raakt de voorraad hout niet op. En daarnaast kun je hout hergebruiken. Jan: “Massief, door van oude balken nieuwe te maken. Versnipperd vormt hout de basis voor spaanplaat. Van houtstof of lignine kun je houtlijm maken. Wat overblijft, is goede biobrandstof. Nu verdwijnt negentig procent van het sloophout in ovens.” Ook de omslag naar hergebruik van hout in de bouw begeleidt TNO. Omdat Nederland weinig bossen en dus een beperkte eigen houtproductie heeft, werkt TNO aan de ontwikkeling van meer circulaire duurzame alternatieven, zoals kruislaaghout gemaakt van afvalhout. “Willen we in 2050 circulair zijn, dan moeten we nu alle bouwmateriaal hergebruiken en de weg vrij maken voor standaardisering van houtbouw. Zorgen dat het juiste hout op de juiste plek komt.”

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Probleem

Er is een grote behoefte aan woningen. De schatting is dat het woningtekort oploopt tot ruim 400.000 woningen in 2025. Daarnaast moet de bestaande woningvoorraad in snel tempo verduurzamen om energieverbruik te verminderen.

TO2-oplossing

TNO deelt kennis over verduurzaming in de bouw met bouwbedrijven en woningeigenaren en ondersteunt de overgang naar een circulaire bouwsector. Onder andere met projecten als de prefabricage van (onderdelen van) woningen, de toepassing van Cross Laminated Timber en de ontwikkeling van duurzame toekomstbestendige kozijnen.

Impact

Het leidt tot sterk verminderde uitstoot van CO2 zowel bij de productie van bouwmateriaal en de prefabricatie van houten woningen verkort de bouwtijd.