Groen heeft positieve impact op de mens

Groen werkt voor gezonde, klimaatadaptieve en natuurinclusieve steden, mits het juiste groen op de juiste plek goed wordt ingericht en beheerd om ook echt de gewenste baten te leveren. Dat heet ‘functioneel groen’, ten opzichte van ‘decorgroen’ dat vooral esthetische waarde heeft. Nu steeds meer steden de groene baten willen voor het op peil houden van de leefbaarheid, wordt het belangrijk te achterhalen hoe dit functionele groen in de stadsontwikkeling mee te nemen. Wageningen University & Research werkt met twaalf steden als Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, met koepelorganisaties voor projectontwikkeling en bouw, (landschaps)architectuur en groenbeheer samen in het project Succesvol Implementeren Groene Stadsontwikkeling (2020-2023).  De gemeenten en ontwikkelaars brengen praktijkkennis in en werken mee aan enkele pilots om kennis en concepten te ontwikkelen. Meer informatie op www.groenestadsontwikkeling.nl 

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email