Een supercomputer voor iedereen

Wie

QuTech, een samenwerkingsverband van TNO en TU Delft.

Looptijd

Sinds 2017.

Vervolg

Quantum Inspire wordt voortgezet en uitgebreid met nieuwe partijen, waaronder enkele universiteiten en bedrijven.

Budget

Ca. 2 miljoen euro per jaar.

De potentie van de quantumcomputer is enorm. Daarom wil niemand de boot missen als deze ‘sleuteltechnologie’ straks de prototypefase ontstijgt. Quantum Inspire laat bedrijven, kennisinstellingen en particulieren nu al experimenteren met deze toekomstige generatie supercomputers.

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen, de optimalisatie van energienetwerken: op allerlei terreinen kan de quantumcomputer met zijn immense rekenkracht voor een doorbraak zorgen. Niet voor niets investeren grote Chinese en Amerikaanse techbedrijven miljarden in de ontwikkeling van deze technologie in de hoop de eerste grote doorbraak te forceren. Ook de Europese Unie en Nederland willen niet achterblijven. De EU heeft in 2016 een miljard euro gestoken in een grootschalig Europees onderzoeksprogramma, waar ook Quantum Inspire onderdeel vanuit maakt. En onlangs heeft de Nederlandse overheid het groeifonds quantumtechnologie goedgekeurd. Daarbinnen is Quantum Inspire één van de sleuteltechnologieën die wordt doorontwikkeld.

Quantum Inspire is een van de initiatieven die hieruit is voortgekomen: een cloudplatform dat gebruikers uit de hele wereld laat experimenteren met een prototype quantumcomputer. ‘Het probleem is dat de quantumtechnologie niet eenvoudig toegankelijk is. Dankzij ons platform kunnen bedrijven en studenten nu al de mogelijkheden ervan onderzoeken’, vertelt Richard Versluis, engineer bij QuTech, een samenwerkingsverband tussen TNO en TU Delft.

Complex apparaat

Maar Quantum Inspire dient niet alleen een maatschappelijk en economisch doel. Het zorgt ook voor de (academische) kennis die nodig is om zo’n systeem te bouwen. ‘Daar komt veel bij kijken. Dankzij dit platform zien we hoe onze prototypes zich gedragen en met welke vragen en toepassingen gebruikers komen. Dat levert ons de noodzakelijke input om ons ontwerp te verfijnen en vervolgstappen te kunnen zetten.’

De quantumcomputer is dan ook een uiterst complex apparaat, opgebouwd rondom de principes van de quantummechanica. Maar van theorie naar praktijk is een ingewikkeld traject. Zo is het nog geen uitgemaakte zaak wat de beste ‘bouwstenen’ zijn voor de quantumcomputer. Ook in dat opzicht is Quantum Inspire grensverleggend. Versluis: ‘Dit is het enige systeem ter wereld met twee type quantumchips waarop je berekeningen kunt uitvoeren. Zo kunnen we de verschillen onderzoeken en uitzoeken: wat is de meest veelbelovende technologie voor de toekomst.’

Hindernissen overwinnen

De stappen die zijn gezet sinds de start van Quantum Inspire in 2017 zijn veelbelovend, maar er liggen ook nog jaren van onderzoek in het verschiet. Toch is dit project precies wat het werk als engineers en onderzoekers zo mooi maakt, weet Versluis. ‘Samen vernuftige oplossingen bedenken voor schijnbaar onoverkomelijke problemen. En Quantum Inspire levert daar een grote bijdrage aan.’

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Probleem

De quantumcomputer is een ‘sleuteltechnologie’ die op termijn radicaal nieuwe producten en diensten mogelijk maakt, maar deze techniek is nauwelijks toegankelijk.

TO2-oplossing

Quantum Inspire is een open platform, ontwikkeld door TNO en de TU Delft, dat het voor iedereen – bedrijven, onderwijsinstellingen en particulieren – mogelijk maakt om te experimenteren met quantumberekeningen.

Impact

Quantum Inspire draagt bij aan een snellere introductie van de quantumcomputer zodra de prototypefase voorbij is. Ook zorgt het platform voor de opbouw van academische (en vrij toegankelijke kennis) over deze sleuteltechnologie. Het initiatief fungeert bovendien als een magneet voor kennisinstellingen, bedrijven en startups. Zo ontstaat een infrastructuur die straks de bouw van de quantumcomputers en afgeleide producten mogelijk maakt.