Digitalisering in de landbouw

De landbouw in Europa staat voor grote uitdagingen de komende jaren, zoals het zekerstellen van een veilige en duurzame voedselvoorziening en het ontwikkelen van een circulaire economie. De Europese Commissie wil met het project SmartAgriHubs een impuls geven aan de digitalisering in de agrarische sector. Het doel van SmartAgriHubs, opgezet door en onder leiding van Wageningen Universiteit & Research, is om een breed netwerk van agrarische digitale innovatiecentra te bouwen om kennis uit te wisselen en een pan-Europese markt voor digitale oplossingen te creëren voor landbouw en voedselproductie. Dat gebeurt met een netwerk van vierhonderd Digital Innovation Hubs (DIH). Een DIH is een fysieke plaats waar boeren en tuinders terecht kunnen met vragen over de digitalisering op hun bedrijf. Een van de activiteiten in SmartAgrihubs zijn de Innovatie Experimenten. Dit zijn concrete cases om IT-oplossingen op en rond bedrijven te ontwikkelen. De DIH’s ondersteunen deze projecten en helpen mee om nieuwe diensten te ontwikkelen. 

Website:

smartagrihubs.eu

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email