Betere doorstroming van personen en goederen

TNO onderzoekt samen met de Koninklijke Marechaussee de mogelijkheden van risicogestuurd grenstoezicht. Dat gebeurt in een pilot met echte technologie en vrijwilligers. Hierbij maken ze gebruik van informatie die al beschikbaar is voor het moment dat een passagier daadwerkelijk aan de grens staat. Het analyseren hiervan (‘screenen’) levert een indicatie op van het risico dat grenspassage van de passagier vormt. Op basis daarvan worden ‘checks’ bij de grenscontrole aangepast en meer proportioneel gemaakt in verhouding tot dat risico. Daardoor kan de grenscontrole streng zijn wanneer nodig, maar ook lichter indien mogelijk. Als er onvoldoende informatie beschikbaar is om de screening af te ronden kunnen de beambten alsnog de standaard controle uitvoeren. De lessen uit deze pilots zullen met computersimulaties worden verrijkt. Bijvoorbeeld door schattingen over alternatieve grensposten in de berekeningen mee te nemen. En door variaties in reizigersstromen te onderzoeken die moeilijk in het echt te realiseren zijn door toekomstige veranderingen, zoals nieuwe wetgeving.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email